»   » ಜಾತಿ,ಮತ ಮೀರಿದ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದವರುಂಟೇ?

ಜಾತಿ,ಮತ ಮೀರಿದ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದವರುಂಟೇ?

Posted By:
Subscribe to Filmibeat Kannada
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

  ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ 'ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ..." ಎಂಬ ಗೀತೆ ಕೇಳದವರುಂಟೇ? ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿ, ಗಡುಸಿನ ಕಂಠದ ಘಂಟಸಾಲ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದವರುಂಟೇ? 1965ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಾಡು!

  ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ
  ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
  ಹುಟ್ಟಿಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸಾ ಮನುಸಾನ ಮಧ್ಯ
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
  ಹಹಹಹಾ
  ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ
  ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
  ಹುಟ್ಟಿಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸಾ ಮನುಸಾನ ಮಧ್ಯ
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ..
  ಹೇ.. ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ಓ ದಿದ್ದಿರಿ ಓ ದಿದ್ದಿರಿ
  ಓ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ

  ತಿಲಕ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವರಗವು ಸಿಗದು
  ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ತಿಲಕ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವರಗವು ಸಿಗದು
  ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದರೆ ಕೈಲಾಸ ಬರದು
  ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದರೆ ಕೈಲಾಸ ಬರದು
  ಇಟ್ಟ ಗಂಧಾ ಬೂದಿ ನಾಮ
  ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ
  ಇಟ್ಟ ಗಂಧಾ ಬೂದಿ ನಾಮ
  ಕತ್ತ ಕತ್ತಲು ನಿರನಾಮಾ..

  ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ
  ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
  ಹುಟ್ಟಿಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸಾ ಮನುಸಾನ ಮಧ್ಯ
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ..
  ಹ್ಯ..
  ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ಓ ದಿದ್ದಿರಿ ಓ ದಿದ್ದಿರಿ
  ಓ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ

  ಸೈವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿವದೊಡ್ಡೋನು
  ಹೆ ಹೆ ಹೆಹೆ ಹೆ ಹೆ ಹೆಹೆ
  ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು
  ಹೊ ಹೊ ಹೊಹೊ ಹೊ ಹೊ ಹೊಹೊ
  ಸೈವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿವದೊಡ್ಡೋನು
  ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು
  ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರೆಲ್ಲರು
  ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ
  ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಅಧಮರೆಲ್ಲರು
  ಸತ್ತಮೇಲೆ ಸಮರಾಗ್ತಾರು..

  ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ
  ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
  ಹುಟ್ಟಿಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸಾ ಮನುಸಾನ ಮಧ್ಯ
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ..
  ಹಹ್ಯಾ..
  ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ಧಯ್ಯಕುತ್ತ ಕಿರಧಕ ಧೈಯಕುತಾ ಕಿರಧೈ
  ಓ ದಿದ್ದಿರಿ ಓ ದಿದ್ದಿರಿ
  ಓ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ ದಿದ್ದಿರಿ

  ತಲೆಗೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಜಾತಿಯ
  ಹೇಳುವ ಜೋತೀಶಿದ್ದರು ಗುರುಗಳು
  ತಲೆಗೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಜಾತಿಯ
  ಹೇಳುವ ಜೋತೀಶಿದ್ದರು ಗುರುಗಳು
  ಏಯ್..
  ಮಸಣದಲ್ಲಿ ಈ ವೀರಬಾಹುವ
  ಮಸಣದಲ್ಲಿ ಈ ವೀರಬಾಹುವ
  ಕೈಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೂದಿಯಾಗ್ತರು

  ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ
  ಮತದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ
  ಹುಟ್ಟಿಸಾಯುವ ಹಾಳು ಮನುಸಾ ಮನುಸಾನ ಮಧ್ಯ
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ..
  ಹಹಹಹಹಹಾ
  ಹೊಯ್
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ..
  ಹೊಯ್
  ಕೀಳ್ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಯಾವುದೋ..

  ರಾಜ್ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ

  Kannada Photos

  Go to : More Photos

  ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಜಾ ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ - Filmibeat Kannada

  X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Filmibeat sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Filmibeat website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more