Tap to Read ➤

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೊಬಗು..

ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರೆ- ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Mynu Nadaf
ಅರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೊಬಗು..
ಸಾರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರೆ-ಶೀರ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸಾರಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನರ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕತ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಸಾರಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ..
ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್‌ ಬಳೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಾರಾ

ಸಾರಾಳ ಸಾರಿ ಲುಕ್

More Web Stories