Tap to Read ➤

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಟಾಪ್ 10 ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ದರ್ಶನರ ಟಾಪ್  10 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ
ಚಿತ್ರ - ರಾಬರ್ಟ್
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 102 Crores
ಚಿತ್ರ - ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 100+ Crores
ಚಿತ್ರ - ಯಜಮಾನ
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 50+ Crores
ಚಿತ್ರ - ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - 50+Crores
ಚಿತ್ರ - ಜಗ್ಗುದಾದಾ
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ -  30~35 Crores
ಚಿತ್ರ - ಸಾರಥಿ

ಚಿತ್ರ -ಬುಲ್ ಬುಲ್
ಚಿತ್ರ - ತಾರಕ್
ಚಿತ್ರ - ಒಡೆಯ
ಚಿತ್ರ - ಮಿ. ಐರಾವತ