Tap to Read ➤

ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ರಸಪ್ರಶ್ನೆ -2

ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ...
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ರಸಪ್ರಶ್ನೆ -1 ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ