Tap to Read ➤

ಈ ವಾರ (12/13th May 2022) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

ಮೇ 2ನೇ ವಾರ 12/13th May 2022 - ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿ ಪಾಠ - ತೆಲುಗು
ಜಯ್ಯೇಶಭಾಯಿ ಜೋರ್ದಾರ್ - ಹಿಂದಿ
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳು
ಸೆಲ್ಫಿ ಮಮ್ಮಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ
ಕಸ್ತೂರಿ ಮಹಲ್
ಪಾ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಡಾನ್ - ತಮಿಳು