Tap to Read ➤

ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದವರು ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ ನಟಿಸಿದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜ್ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಫೇಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ ಬಳಿಸಿದ್ದರು.
ಜೇಡರ ಬಲೆ (1968)
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ 999
ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ 999
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಸಿಐಡಿ ರಾಜಣ್ಣ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್
ಡಾ. ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ