Tap to Read ➤

ಟಾಪ್ 10 ಕನ್ನಡ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ 10 ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಗೀತಾ (1981)
ಬಂಧನ - 1984
ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ - 1992
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಹುಚ್ಚ - 2001
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ - 2006
ದುನಿಯಾ - 2007
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಅಂಬಾರಿ - 2009
ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ - 2011
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ಮೈನಾ - 2013
ದಿಯಾ - 2020