Tap to Read ➤

ಈ ವಾರ (11-08-2022) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

2022 ಎರಡನೇ ವಾರ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Shrishail Mulawad
ಗಾಳಿಪಟ 2
ರವಿ ಬೋಪಣ್ಣ
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2
ಮಾಚರ್ಲ್ ನಿಯೋಜಕವರ್ಗಂ
ವಿರುಮಾನ್
ತಲ್ಲುಮಾಲಾ