Tap to Read ➤

ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಟರು!

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ ಪಡೆದ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,ಇನ್ನುಳಿದ ನಟರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿರಿ.
Shivam
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#10 ಯಶ್ - 2 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#9 ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ - 2 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#8 ಗಣೇಶ್ - 2 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#7 ಲೋಕೇಶ್ - 2 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#6 ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ - 3 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#5 ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ - 4 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#4 ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ - 4 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#3 ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ - 6 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#2 ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ - 6 ಬಾರಿ
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
#1 ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ - 8 ಬಾರಿ
Read More