Tap to Read ➤

ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಮಹಿಳೆಯರು

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿರಿ.
#7 ಆಶಾ ಪರೇಖ್ (2020)
#6 ಆಶಾ ಬೊಸ್ಲೆ (2000)
#5 ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ (1989)
#4 ದುರ್ಗಾ ಕೋಟೆ (1983)
#3 ಕಣ್ಣನ್ ದೇವಿ (1976)
#2 ರೂಬಿ ಮೈರಸ್‌ (1973)
#1 ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ (1969)
More stories

 Shivam

Credits
Twitter