Tap to Read ➤

ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ತಂದೆಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅಳಿಯನಾಗುವ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ!

ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಲು ಮೀರಾ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲು ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರಿಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟಾಮಿಯ ವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಪೋನಿಟೇಲ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೂಟು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀರಾ ತಂದೆಗೆ ಶಾಹಿದ್ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಶಾಹಿದ್ ಮೀರಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಮೀರಾ ಅವರು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಶಾಹಿದ್ ಗಿಂತ 13 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು.
ಮೀರಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಜುಲೈ 7, 2015 ರಂದು ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
more stories

 Shivam

Credits
instagram, Instagram , Instagram, instagram