ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ

ಓದುಗರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ

01 May 2008
ಕಥೆ
ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ವಿಶುನುವರ್ಧನ್, ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ತಾರಾ, ಮೊದಲಾದವರ ತಾರ ಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಓಂಕಾರ್ ಬಿ.ಎ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.