Kannada » Movies » Rathavara » Story

ರಥಾವರ (U/A)

ಪ್ರವರ್ಗ

Action

ಓದುಗರ ವಿಮರ್ಶೆ

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ

04 Dec 2015
ಕಥೆ
ರಥಾವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಳಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಚಿತ ರಾಮ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಹಿಸಿದ್ದರೆ.

ಚಿತ್ರವೂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಂಡಿಯಪ್ಪ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.