ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ
ಗೀತಕಾರ
ನಟ
  • ಮಠ  - 2006 ( ಕನ್ನಡ )
ನಿರ್ಮಾಪಕ