Celebs » Soori

ಸೂರಿ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಸೂರಿ ಅವರು ಬೆಳದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಮಂದಿರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ..
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
No Comments