Celebs » Anup Bhandari

ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ, ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕ, ಆಗಿರುವ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ...
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
No Comments