Celebs » Kaviraj

ಕವಿರಾಜ್

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಹವ್ಯಾಸವೇ ಇವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು..
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
No Comments