Celebs » sruthi Hariharan

ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
01 Jan 1989 (ವಯಸ್ಸು 28)

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಶ್ರತಿ ಹರಿಹರನ್ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಜನವರಿ 01, 1989 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭ್ಯಾಸ ವನ್ನು ಶಿಶು ಗೃಹ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ..
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
  • Rajini 4 months ago

    she is a good acre and looking beautiful

  • Mahantesh VH 7 months ago

    Belated Happy Birthday Shruthi.......it was wonderful moment%2c God bless you. keep doing good movies.