Celebs » Vinaya Prasad

ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ತಾಯಿ ವತ್ಸಲ. ಇವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು.(ಪ್ರತಮ ಪ್ರಸಾದ್) ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ೧೯೮೮ ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ..
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿ
ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
No Comments